2. forduló feladványai / 2nd round puzzles

Határidő: 2024. július 12. (péntek) 23.59 / Deadline: 12 July 2024 (Friday) 23.59

Beküldési cím / submission address: suto.peter@dhte.hu

Minden feladványban világos indul. / White starts in every puzzle.

5. feladvány / 5th puzzle

h4, k3, e4, e6, f6, g5, f5 (7)

i1, i2, h2, h3 (4)

Matt 2 lépésben / Mate in 2

(3 pont / 3 points)


6. feladvány / 6th puzzle

♔f7 ♘h4, ♗a1 ♗g2 ♗h5, b4, c2, d7, g5, g6, h6, k1, k4, k5 (14) 

♚k3, b5, g4, k2 (4) 

Matt 3 lépésben / Mate in 3

(4 pont / 4 points)

7. feladvány / 7th puzzle

b7 b2 c3 c4 d8 g6 h4 (7)  

b5 c5 h5 (2)

Matt 3 lépésben / Mate in 3

(4 pont / 4 points)

8. feladvány / 8th puzzle

♔i1, c6, g7, i6 (4)

♚d8, b7, i2, i7 (4)

Világos nyer / White wins

(10 pont / 10 points)

Megoldások / Solutions

5. feladvány / 5th puzzle

Veszélyes átlók / Dangerous diagonals 

h4, k3, e4, e6, f6, g5, f5 (7)

i1, i2, h2, h3 (4)

Matt 2 lépésben / Mate in 2

(3 pont / 3 points)


Téma: kötés, felfedett támadás, minorátalakulás

Themes: pin, discovered attack, minor promotion

1.♗l4h1 2.♖k1#

ha 1.- h1 /♜/♝   2.♗l3#

ha 1.- h1 2.♗xh3#

6. feladvány / 6th puzzle

Csiki-csuki / Seesaw 

♔f7 ♘h4, ♗a1 ♗g2 ♗h5, b4, c2, d7, g5, g6, h6, k1, k4, k5 (14) 

♚k3, b5, g4, k2 (4) 

Matt 3 lépésben / Mate in 3

(4 pont / 4 points)

Téma: lépéskényszer, ráterelés, lépésismétlés, késleltetett tisztáldozat helyadó kulcslépéssel

Themes: zugswang, diversion, repetition, delayed piece sacrifice with space providing key

1.♗b3 g3 2.♗a1 ♚xh4 3.♗b3#

7. feladvány / 7th puzzle

Csak visszafogottan/ Just temperate

b7 b2 c3 c4 d8 g6 h4 (7)  

b5 c5 h5 (2)

Matt 3 lépésben / Mate in 3

(4 pont / 4 points)

Téma: pattelhárítás, minor átalakulás

Themes: preventing from stalemate, minor promotion

1.b3 ♚a4 2.d9♖ (2.d9♕ patt/stalemate) ♚b5 3. ♖d7#

1.- ♚d6 2.d9♕ ♚e7 3. ♕f7#

2.- ♚e6 3. ♕f7#

2.- ♚e5 3. ♕d4#

8. feladvány / 8th puzzle

Szembenállás/ Opposition 

♔i1, c6, g7, i6 (4)

♚d8, b7, i2, i7 (4)

Világos nyer / White wins

(10 pont / 10 points)

Téma: oppozíció elérése, speciális középpontos oppozíció , átlós oppozíció, távoli oppozíció

Theme: reaching opposition, concentric opposition, diagonal opposition, distant opposition

A feladvány megfejtéséhez segít, ha megismerjük a hexasakkban előforduló oppozíciókat. Alapvetően 3 fajtája van, a vonalas az átlós és a középpontos oppozíciók.

Vonalas oppozícióról (diagram) akkor beszélünk, ha a két király egy vonalban áll és páratlan számú mező van közöttük. Ez lehet a kevésbé ismert távoli oppozíció, amikor 3, vagy több mező van közöttük és a speciális esete a közvetlen oppozíció, amikor a két király között csak egy mező van. Utóbbinak a jelentősége az, hogy a lépésre következő királynak fel kell adnia a pozícióját és utat kell engednie az ellenfél királyának, illetve a másik oldalról szemlélve a közvetlen oppozícióba lépő fél le tudja zárni az utat az ellenfél királya elől.

Átlós oppozícióról akkor van szó, ha a két király egy átlón áll és az átlón páratlan számú mező van közöttük (diagram).

Középpontos oppozíció pedig akkor fordul elő, ha a két király két azonos irány huszárlépésnyi távolságra van egymástól (diagram).

A középpontos, az átlós és a távoli vonalas oppozíciók lehetőséget biztosítanak a másodhúzónak arra, hogy az ellenfél királyának lépésére úgy tudjanak közeledni, hogy továbbra is oppozícióban maradjanak, míg végül el nem érik a közvetlen oppozíciót, ahol tényleges lépéskényszerbe kerül az ellenfél királya. Az oppozícióknak és az így létrehozott lépéskényszernek leginkább a tisztnélküli végjátékokban van jelentősége.

Mindezek fényében nézzük, hogyan nyerhető meg ez az állás. /To solve the puzzle, it helps to know the variety of oppositions that occur in hexagonal chess. There are basically 3 types, linear, diagonal and concentric oppositions.

We speak of linear opposition (diagram) when the two kings are aligned and there is an odd number of squares in between them. This can be the less known distance opposition when there are 3 or more squares are between them, and a special case is the direct opposition when only one square separates the kings. For the latter, what is important is that the king next  to move must give up his position and give way for the opponent's king, and from the other side, the king entering direct opposition can close the way from the opponent's king.

Diagonal opposition is when the two kings stand on the same diagonal and there is an odd number of squares between them on the diagonal (diagram).

Central opposition occurs when the two kings are two knight’s moves far as the diagram shows (diagram).

Concentric, diagonal, and distance opposition allow the second mover to get closer to the opponent’s king in a way that remaining in opposition until they finally reach direct opposition, where the opponent's king is effectively forced to move. The oppositions and the compulsion to move on are most important in pawn only endgames.

Being familiar with oppositions, let's see how to win in this position.

1.g8 ♚e8 (ha 1.- ♚e9 2.♔xi2 ♚g9 3.♔h4 ♚xg8 4.♔g6 ♚f9 5.♔f7 +-) 2.g9 (ha 2.♔xi2 ♚xg8 speciális oppozíció, amikor a két király középpontosan szimmetrikus helyzetben van egymáshoz képest két huszárlépésnyire, ilyenkor a lépő fél nem tud oppozíciót felvenni és ezért hátrányba kerül / special opposition, when the two kings are in a centrally symmetrical position two knight steps away from each other, in which case the moving one cannot take up opposition therefore (s)he is in disadvantage 3.♔h4 ♚h6 közvetlen oppozíció/ direkt oppsition 4.♔f5 ♚f7 =) ♚f9 3.♔xi2 ♚xg9 4.♔i3 (az előbb látott speciális középpontos oppozíció, azonban most sötét következik lépésre és mivel nem tud oppozíciót felvenni hátrányba kerül / the special, concentric  opposition seen earlier, but now black is next to move and since he cannot take up opposition, (s)he is at a disadvantage / ha 4.♔h4 ♚f8 5.♔h5 ♚f9 /ha 5.- ♚f7 6.♔i5 ♚g7 bár oppozíció, de a gyalogok helyzete miatt mégis veszít/ although it is opposition, but still loses due to the position of the pawns 7.♔k5 ♚g8 8.♔i4 +- mivel már világos király van oppozíció ban/ since white king is already in opposition 6.♔i5 ♚g9 /6.- ♚g7 7.♔k5 +- mint az előbb/ see as before / 7.♔k5 ♚h9 /ha 7.- ♚i8 8.♔i4 +- világos király távoli oppozíció ba kerül/ the white king is in distant opposition / 8.♔h6 ♚h8 9.♔f7 ♚f9 = mint a korábbi változatban/ as in the previous version, vagy ha 4.♔k3 ♚h9 tovább tartja a középpontos oppozíciót és ha világos király közeledik, akkor átlós, vagy hagyományos oppozícióval sötét tudja tartani az állást a korábbi változatokhoz hasonlóan/ or if 4.♔k3 ♚h9 continues to hold the concentric opposition and if white king is moving closer, black can keep the position with diagonal or traditional opposition, similarly to the previous versions/) ♚g8 (ha 4.- ♚h8 5.♔k4 átlós oppozíció/ diagonal opposition /ha 5.♔h5 ♚f9 =/ ♚g8 6.♔i4 +- mint a főváltozatban/ see as in the main version) 5.♔i4 ♚g9 (ha 5.- ♚f9 6.♔k5 ♚h8 7. ♔h6 ♚k7 8.♔g7 ♚l5 9.♔e7 +-) 6.♔g5 (6.♔i5 is jó) ♚g10 7.♔g6 h9 8.♔f7 ♚f10 (ha ♚h8 9.♔e8 +-) 9.♔f8 +-

Világos hibás próbálkozása:


1.Kxi2 Kxc6 3.Kh4 Ke7 4.Kg6 b5 5.Kh6 b4 6. g8 Kf8 7.Kxi7 b3 7.Kh9 b2 8.g9 b1V 9.g10V 10.Vk5+ =

diagram: oppozíciók fajtái: direkt, távoli, középpontos és átlós / type of oppositions: direct, distance, concentric and diagonal