1. forduló feladványai / 1st round puzzles

Határidő: 2024. június 28. (péntek) 23.59 / Deadline: 28 June 2024 (Friday) 23.59

Beküldési cím / submission address: suto.peter@dhte.hu

Minden feladványban világos indul. / White starts in every puzzle.

1. feladvány / 1st puzzle

♔f9, ♖k7, ♘f7, ♘k6, ♗f4, c4, d5, g8, h5 (9)

♚f6, f5 (2)

Matt 2 lépésben / Mate in 2

(3 pont / 3 points)

2. feladvány / 2nd puzzle

♔h5, ♗c2, ♗c4, ♗i3, i6, k5 (6) 

♚k3, c5, i7 (3) 

Matt 3 lépésben / Mate in 3

(3 pont / 3 points)

3. feladvány / 3rd puzzle

♔k2, ♘f1, ♘i3, ♗d1, ♗d2, ♗a6, e6, f7, g4, h4, i4, k5 (12) 

♚i5, ♛h9, ♜f10, ♜i8, ♞f9, ♞g9, ♝f8, ♝k7, c2, g3, g5, i7 k6 (13)

Matt 4 lépésben / Mate in 4

(6 pont / 6 points)

4. feladvány / 4th puzzle

♔f3, d6, f6, h6 (4) 

♚f8, d4, d5, f4, f7, h5 (6) 

Világos nyer / White wins

(6 pont / 6 points)Megoldások / Solutions

1. feladvány / 1st puzzle

Királyi üteg / Royal battery 

♔f9, ♖k7, ♘f7, ♘k6, ♗f4, c4, d5, g8, h5 (9)

♚f6, f5 (2)

Matt 2 lépésben / Mate in 2

(3 pont / 3 points)

Téma: ütegképzés, királylépéssel való mattadás, mintamatt

Themes: creating battery, mate by king move, pure mate

1.♖f11 ♚xf7 2.♔d8#

2. feladvány / 2nd puzzle

Váltófutás / Relay 

♔h5, ♗c2, ♗c4, ♗i3, i6, k5 (6) 

♚k3, c5, i7 (3) 

Matt 3 lépésben / Mate in 3

(3 pont / 3 points)

Téma: lépéskényszer, háromszoros kelet-nyugat motívum

Themes: zugswang, triple east-west motif

1.♗i4 c4 2.♗c3 ♚l4 3.♗i2# 

3. feladvány / 3rd puzzle

Háry János, avagy egy huszár hihetetlen kalandjai / János Háry, the incredible advanterus of a hussar 

♔k2, ♘f1, ♘i3, ♗d1, ♗d2, ♗a6, e6, f7, g4, h4, i4, k5 (12) 

♚i5, ♛h9, ♜f10, ♜i8, ♞f9, ♞g9, ♝f8, ♝k7, c2, g3, g5, i7 k6 (13)

Matt 4 lépésben / Mate in 4

(6 pont / 6 points)

Téma: helyadó kulcslépések, háromszoros könnyűtiszt-ütegképzés, huszár egyik sarokból a másikba vándorlása

Themes: space providing keys, creating minor pieces battery 3 times, migration of a knight from one corner to another

1.♘e3 (fenyeget ♘h3# és ♘f6#) ♚h7 (ha 1.- ♝xg4 2.♘h3+ ♚xh4 3.♘l2# v. ♘g2#) 2.♘f6+ (ha 2.♘g5+ ♚i5 3.♝h1 ♘h6 és csak az 6. lépésben van matt/ and only in step 6 is mate, ha 3.♘k4 ♝xg4 védi mindkét fenyegető huszármattot/ deffends both threatening checkmates from the knight) ♚h8 3.♘e8+ ♚g8 4.♘f11# 

4. feladvány / 4th puzzle

Jin-Jang / Yin and yang 

♔f3, d6, f6, h6 (4) 

♚f8, d4, d5, f4, f7, h5 (6) 

Világos nyer / White wins

(6 pont / 6 points)

Téma: lépéskényszer, tempóvesztés, szimmetrikus kulcsállás elérése, ahol a harmóniát megtörő (lépő fél) veszít

Themes: zugswang, loosing tempo, reaching a simmetric key position where the one who moves is breaking the harmony and lose

Először vizsgáljuk meg a világos d6, h6, sötét f8 szerkezetet a többi figurától függetlenül. Ebben a helyzetben, ha sötét király lép, akkor veszít, mert ha a királyával elindul az egyik gyalog irányába, akkor a másik gyalog megindul, ha pedig hátrálni kezd a király, akkor a gyalogok kezdhetnek előrenyomulni. Azonban ha világosnak kell ebben az állásban lépnie valamelyik gyaloggal, akkor mindkét pór a sötét király martaléka lesz. Megismerkedve ezzel a szerkezettel azt láthatjuk, hogy világos térfelén is hasonló állás van kialakulóban, csak egy-egy lépés hiányzik hozzá. Innen már a terv adott világossal létrehozni ezt a szerkezetet, de úgy, hogy elkerülje a szerkezetben rejlő csapdát, azaz sötét kerüljön a végén lépéskényszerbe. /

First, let's analyse the white d6, h6, black ♚f8 structure independently of the other pieces. In this position, if black king moves, he loses, because if he moves in the direction of one of the pawns, the other pawn moves forward, and if he try to retreat, the pawns can start to advance. However, if white have to move with one of the pawns in this position, both pawns will be prey to the king. Familiarizing ourselves with this structure, we can see that a similar position is emerging on the white side of the board, only one-one step is missing. Now the plan is clear, creating this structure with white, but in such a way as to avoid the trap inherent in the structure, and black would be forced to move at the end.


1.♔e2 d3 2.♔xd3 (ha 2.♔xf4 d2 -+) h4 (ha 2.- f3 3.e3 h4 4.xf3 d4 5.f4 +-) 3. ♔e2/e4 (ha 3. ♔xf4 d4 -+) f3 4. ♔xf3 d4 5.♔f4 +- (1 diagram) és létrejött az egyensúlyi állás, amelyben a lépésre következő félnek ezt meg kell törnie és veszít / and an equilibrium has been established, in which the one who moves must break this and lose

Világos hibás próbálkozásai / White's failed attempts

ha 1.♔xf4 h4 -+

ha 1.♔g4 d3 2.♔xf4 (ha 2.♔e4 f3 3.♔xd3 f2 4.♔e2 h4 5.♔xf2 d4 -+) d2 3.♔e3 h4 4.♔xd2 h3 -+

ha 1.♔g2 d3 2.♔f3 h4 -+ (ha 2.♔e2 f3+ -+, ha 2.♔xf4 d2 -+)

1 diagram