Hexasakk feladványfejtő verseny /
Hexagonal chess puzzle solving tournament

Állás / Results

Versenykiírás

A feladványfejtő versenyen 4 alkalommal 4 feladvány kerül kiírásra, melyek megfejtését kell az aktuálisan megadott határidőig beküldeni e-mailben a következő címre suto.peter@dhte.hu

A 4 forduló kéthetente követi egymást és a feladványok értékelése, valamint a megoldások bemutatása minden forduló határideje után a honlapon megtörténik, így az egyes fordulók eredménye és az összetett állás is mindenki számára nyomon követhető.

A feladványok pontozása a nehézségük alapján eltérő. Egyes feladványoknál részpontok szerzése is lehetséges. 

Díjazásra kerül minden fordulóban az adott 4 feladványra legtöbb pontot gyűjtött megfejtő, valamint a négy forduló végén az összetett verseny első három helyezettje és az összetett versenyben a legjobb 2000 élőpont alatti játékos.

Díjak:

esetleges holtverseny esetén a díjak megosztásra kerülnek.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a 45. Hexasakk Országos Bajnokságon kerül sor Tatabányán. Az a díjazott, aki nem lesz jelen, természetesen a díját más módon megkapja.

Call for participants

In this puzzle solving competition, 4 puzzles will be announced 4 times. The solutions have to be sent by e-mail to the following address by the currently specified deadline: suto.peter@dhte.hu

The 4 rounds follow each other every two weeks, and the solutions of the puzzles will be presented on this website after the deadline of each round. Thus, the results of the individual rounds and the overall standings can be followed here for everyone.

Puzzles are scored differently based on their difficulty. It is also possible to get partial points for some puzzles. 

Prizes will be awarded to the solver who collected the most points for the given 4 puzzles in each round, as well as the first three places and the best player under 2000 rating in the overall competition at the end of the four rounds.

Prizes:

in case of a tie, the prizes will be shared.

The award ceremony will take place at the 45th Hexagonal Chess National Championship in Tatabánya. The prize winner who will not be present will, of course, receive his prize in another way.

Beküldendő megoldások követelménye

Kérek minden érdeklődőt, hogy a megoldásait az adott forduló beküldési határidőig ne ossza meg más résztvevőkkel, illetve nyilvánosan.


Requirement for submitting solutions 


I kindly ask everyone not to share their solutions with other participants or publicly until the submission deadline of that round.